tangyq2008@163.com

春联

1、春阳暖春风和春晖大地,乐厚德乐向善乐在其中。 厚德载物
2、柳线莺梭织出锦绣前程,云笺燕字写就多彩人生。 福星高照              

3、羊送冬去羊呈祥,猴迎春来猴献瑞。       国泰民安
4、莺歌福祉到,燕舞好运来。                     平安吉祥

5、人间博爱天地宽,世事顺和日月新。       春晖大地
6、求真向善乐美,崇德修身敬业。               迎福纳祥

7、梅香春和家富贵,莺舞景明人吉祥。        金玉满堂 
8、行万里路读万卷书,迎八方福纳八面祥。 诗书传家 
9、羊岁成就辉日月,猴年功业续春秋,        大展宏图
10、紫鸾和鸣美满人生,金凤鼓翼好运亨通。人寿年丰 
11、银羊芈芈随冬去,金猴蹦蹦迎春来。       春晖大地
12、书写千秋锦绣,卷绘万年盛景。              紫气东来
13、梅红春和家富贵,柳绿景明人吉祥。       春和景明   

 

评论